งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564     และจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

สขร. มีนาคม

 

 

Tags:

Comments are closed