การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca

ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากขณะนี้ระบบการลงทะเบียนรับวัคซีน aztrazeneca เข็ม 2 ที่จังหวัดนครนายก มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกจึงต้องทำการปรับปรุง server ให้รองรับการใช้งาน
และจะเปิดระบบให้ท่านเข้ามาลงทะเบียนได้อีกครั้ง
ตั้งแต่ 27 สค.64 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็ม 1 ที่สถานีกลางบางซื่อและมีความประสงค์ต้องการรับวัคซีนเข็ม 2 ที่ รพ.ในจังหวัดนครนายก ขอให้ท่านลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บนี้

https://covid.noph.go.th/

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกจะเร่งดำเนินการขอรับจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้รพ.ที่ท่านเลือกสามารถให้บริการท่านได้

(ทั้งนี้การบริการฉีดวัคซีนจะต้องทำการนัดหมายใหม่ เมื่อโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางเท่านั้น)

 

Scroll to Top