มอบชุดตรวจ ATK สำหรับ อสม. จำนวน 2,050 ชุด (ตำบลละ 50 ชุด) และชุดปฏิบัติการสำหรับ อสม. เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมให้ อสม.อำเภอองครักษ์ จำนวน 20 ชุด

Scroll to Top