ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดนครนายกเพื่อเปิดกิจกรรมการเยี่ยมผู้ต้องขัง และการกำหนดมาตราการปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำห้องเยี่ยมผู้ต้องขังและญาติ

Scroll to Top