ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

Scroll to Top