ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

Scroll to Top