ให้บริการฉีดวัคซีน กลุ่มอายุ 12 ปี ขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เนื่องในสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีน Covid-19 วันที่ 27 พ.ย.64 – 5 ธ.ค.64 (วันสาธารณสุขแห่งชาติถึงวันพ่อแห่งชาติ)

Scroll to Top