มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวนันทชพร ประกอบนา ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด ผลงานดีเด่นงานคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Wisdom Award) ประจำปี 2564 ประเภทผู้ช่วยนายทะเบียนดีเด่น ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ซึ่งได้รับโลห์รางวัล จาก พณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

Scroll to Top