พิธีรับเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จากการที่จังหวัดนครนายกเป็น 1 ใน 63 จังหวัด พอ.สว. ที่จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กับผู้ด้อยโอกาส

Scroll to Top