ดำเนินการประเมิน และเน้นย้ำมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ที่จะจัดงานปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามรีสอร์ทต่างๆ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Scroll to Top