ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนครนายก ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

Scroll to Top