เปิดโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเองด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit ) โดยอบรมให้กับตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา

Scroll to Top