ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประกวด … อ่านเพิ่มเติม ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)