พิธีเปิดการคัดกรองวัณโรคปอด ด้วยรถเอกซเรย์ดิจิทัลพระราชทานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี 2565

Scroll to Top