ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 package ตรวจประเมินโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เมนูชูสุขภาพ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ และเยี่ยมเสริมพลังมุมนมแม่ในสถานประกอบการ ที่บริษัทไทสัน โพลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Scroll to Top