รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

พนักงานประจำห้องยา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลปากพลี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ.2567

Download

 

 

Scroll to Top