รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

Download

Scroll to Top