กลุ่มงานกฏหมาย

หัวหน้ากลุ่มงาน

สุมิตรชัย-241x300
นายสุมิตรชัย คำเขาแดง
นิติกรชำนาญการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มกฏหมาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 037-386390 ต่อ 316