เอกสารการจัดซื้อยารวมปี 2564

1. จดหมายซื้อยาร่วม 64  Download

2. หลักเกณฑ์ 2564   Download

3. คุณสักษณะเฉพาะซื้อร่วมจังหวัดปี 64   Download

Scroll to Top