เอกสารการจัดซื้อยารวม ปี 2566

1. จดหมายซื้อยาร่วม 66 Download

2. หลักเกณฑ์ 2566  Download

3. คุณสักษณะเฉพาะซื้อร่วมจังหวัดปี 66   Download

Scroll to Top