พฤษภาคม 2023

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายกและคณะที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2566 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก โดยมี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

Scroll to Top