พฤศจิกายน 2023

กิจกรรมคัดกรองวัณโรคปอดให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยรถเอกซเรย์ดิจิทัลพระราชทานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของวัณโรคปอดภายในเรือนจำ

Scroll to Top