สิงหาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รพช.บ้านนา Downloa …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอำนวยความสะดวกด้านงานบริการแก่ผู้รับบริการผ่านระบบดิจิทัล

Scroll to Top