มิถุนายน 2024

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 มติที่ 746/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านจพ.เภสัชกรรม

Scroll to Top