พฤศจิกายน 2022

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศหน้าเว็บ แบบ-บ.ก.06 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพั …

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเทคโนโลยี ห้องประชุม 2 ชั้น 2 และห้องชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื …

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเทคโนโลยี ห้องประชุม 2 ชั้น 2 และห้องชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเทคโนโลยี ห้องประชุม 2 ชั้น 2 และห้องชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Scroll to Top