มกราคม 2023

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดกำหนดสเปค แบบฟอร์มการเปิดเ …

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาไตรมาสที่-1

Scroll to Top