จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเ …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แบบเปิดเผยราคากลาง บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ป …

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเ …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แบบเปิดเผยราคากลาง บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ป …

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก Read More »

Scroll to Top