จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาค …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จ …

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจั …

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ฯ Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจั …

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเร …

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ Read More »

Scroll to Top