Author name: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ …

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ Read More »

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง …

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ โรงพยาบาล …

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Read More »

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนินการประกาศรับสมัคร …

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านจพ.เภสัชกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเภสัชกร    ฟอร์มใบสมั …

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร Read More »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไ …

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Read More »

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก รอบ 1 เมย 67  รายชื่อข้าราชการ …

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) Read More »

Scroll to Top