ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านนา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา

Scroll to Top