ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี และรพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน

Scroll to Top