ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์

Scroll to Top