พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม

Scroll to Top