พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญไม้ยองหินหลังเก่า อายุ ๑๒๔ ปี

Scroll to Top