ห้องตรวจศัลยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องตรวจศัลยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายระเอียดการให้บริการ
1.คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
2.คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
3.คลินิกศัลยกรรมเด็ก
4.คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
5.คลินิกศัลยกรรมทรวงอก
6.คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินประสาท
7.คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วัน-เวลา เปิดบริการ

คลินิกในเวลาราชการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. ยกเว้นวันพุธ
คลินิกนอกเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา : 09.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง : ณ ห้องตรวจศัลยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
โทรศัพท์ : 037-395-085-6 ต่อ 10139

 

Scroll to Top