งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม

อย่างที่ทราบกันดีว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อตับ แต่รู้ไหมว่า นอกจากตับจะทำหน้าที่ทำลายแอลกอฮอล์ที่ร่างกายรับเข้าไป ยังทำหน้าที่ทำลายฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินอีกด้วย ดังนั้นถ้าดื่มบ่อย อาจทำให้ตับสูญเสียประสิทธิภาพในการควบคุมฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งหากมีมากเกินไป จะสร้างความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมอีกด้วย

หาตัวช่วยเลิกเหล้า(phone)โทร 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

#งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม
#งดเหล้าเข้าพรรษา

Scroll to Top