ทั่วโลกยังพบโรคฝีดาษวานรสูง ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ทั่วโลก  ยังพบโรคฝีดาษวานรสูง ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แนะ กินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความรุนแรง จาก Mpox

หากมีพฤติกรรมเสี่ยง ควรเข้ารับบริการตรวจที่สถานพยาบาล

 

Scroll to Top