พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top