ประชุมสรุปผลงานการจัดทำเส้นทางและแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health for wealth)

Scroll to Top