ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (ช่วง 7 วันอันตราย) ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลองครักษ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์

Scroll to Top