ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉิน ในการรองรับผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

Scroll to Top