รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 ตำแหน่ง 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2567

Download

Scroll to Top