รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 3 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567

Download

ใบสมัครฯ-ผช.สสอ.-

 

Scroll to Top