เปิดจุดบริการลงทะเบียน App หมอพร้อม (Health ID) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรคทั่วไทย

Scroll to Top