ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 6/2567ผ่านระบบประชุมออนไลน์ และประชุม One Province One Hospital

Scroll to Top