ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ที่ยื่นขออนุญาตฯ

Scroll to Top