ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารประเภทวัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภทชาบู หมูกระทะ ณ ร้านชาบู หมูกระทะ ในเขตอำเภอบ้านนา

Scroll to Top