กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในทุกวันประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำบริเวณหน้าเสาธงหน้า ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Scroll to Top