ซีเซียม-137 (Cs-137) มีอันตรายยังไง ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส และเราจะป้องกันและปฏิบัติตนเองได้อย่างไร

Scroll to Top