พิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และรับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส

Scroll to Top