ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร ชนก.พิเศษ    แบบขอรับการประเมินบุคคลสายงานวิทยาศาสตร

Scroll to Top